Ajándékozási illeték
Jog

Ajándékozási illeték: Új, és kedvező lehetőségek a családon belüli ajándékozásra

Az illetéktörvény közelmúltban történt változása miatt már jóval több illetékmentesség érvényesül: nemcsak az egyenesági rokonok, házastársak, hanem a testvérek közötti ajándékozás és öröklés is illetékmentessé vált.

Tudnivalók a családon belüli ajándékozásról

Családon belüli ajándékozásnál a rokonság foka, valamint az ajándék értéke az, ami meghatározza, hogy ingyenes-e, vagy illetékfizetési kötelezettséget von-e maga után.

Ma már a családi vagyont közel sem csak az életvitelszerűen használt lakóingatlanok képezik. Mint az ingatlanpiaci körkép is mutatja, igen élénk a kereslet a luxus ingatlanok, nyaralók iránt, de egyre több jómódú honfitársunk birtokában vannak sportautók, jachtok és vitorlások is. Gyakran bele sem gondolunk, hogy egy-egy bizonyos alkalom, ünnep alkalmával adott ajándék révén is egy szerződés jogviszony jön létre. Bizonyos ajándékok írásbeliséghez kötöttek, de érdekes lehet, hogy ajándékozási szerződés létre jöhet szóban is, például ráutaló magatartással.

Addig, amíg kivételes csoportokat kedvezményben részesít jogszabály, addig az oldalági rokonok továbbra is illeték megfizetése mellett ajándékozhatnak. Mivel ennek mértéke lakóingatlan ajándékozásnál 9 százalék, ezért például az élettársak közötti, vagy unokatestvérek, nagynénik, nagybácsik közötti tulajdon átruházásnál kedvezőbb lehet inkább ingatlan adásvételi szerződést kötni.

Az illetéktörvény 2020-ban történt változása miatt a kivételes csoport – szülő- gyerek, nagyszülő-unoka, dédszülői kapcsolat kibővült a testvérekkel is, így egyre nagyobb rétegnek éri meg ajándékozással átruházni a családi vagyont.

Jó tudni, hogy még házastársak esetében is a szokásos mértéknél nagyobb értékű ingóság ajándékozását ügyvédi közreműködéssel kell bonyolítani. Az már közismertebb, hogy amennyiben az ajándékozás tárgya ingatlan, akkor írásba foglalt, ügyvéd által ellenjegyzett okirat esetében jegyeztethető be a tulajdonjog változása a földhivatalban.

Az ajándékozási illeték mértéke

Ingóajándékozásnak minősül a pénzösszeg utalással történő, vagy készpénzben történő adása, ellenszolgáltatás nélküli átruházása. Ha az érték meghaladja a 150 ezer forintot, illetve okirat készült, akkor az oldalági rokonok esetén a következő:

  • az ajándékozási illeték általános mértéke az ajándék tiszta értékének a 18 százaléka;
  • gépjármű esetén a visszterhes vagyonátruházási illeték duplája;
  • lakóingatlan esetén 9 százalék.