munkaszerződés
Jog

A munkaszerződés alapszabályai: a legfontosabb tudnivalók

Akár pályakezdőként kezdünk el tevékenykedni életünk első munkahelyén, akár munkáltatót váltunk, minden munkajogviszony létrejötte a munkaszerződés megkötésével kezdődik. Cikkünkben Dr. Andirkó Balázs debreceni ügyvéddel beszélgettünk a dokumentum kötelező tartalmi elemeiről és legfontosabb tudnivalóiról.

Milyen tartalmai követelményei vannak egy munkaszerződésnek?

Dr. A.B.: Aki valaha dolgozott már élete során, annak talán nem is kell különösebben magyarázni a munkaszerződés tartalmának jelentőségéről. Sok munkavállaló azonban még sincs tisztában azzal, hogy milyen kötelező elemeket kell tartalmaznia. Először is: a munkaszerződés csak és kizárólag a Munka Törvénykönyve (Mt.) által meghatározott szabályok teljesülése esetén érvényes. Ide tartozik egyebek mellett annak tisztázása, hogy:

  • Ki a munkavállaló?
  • Ki a munkáltató?
  • Mennyi a munkavállaló alapbére?
  • Mi pontosan a munkakör?
  • Mikortól kezdi meg a munkavállaló a munkát? (Ha a munkábalépés napja nincs külön megjelölve, akkor a munkaszerződés megkötését követő napon kell munkába állni.)
  • Hol lesz helyileg a munkavégzés? (Ha ez sincs külön kijelölve, akkor a munkavállaló szokásos munkavégzési helyén történik a munkavégzés.)

Természetesen a fentieken túl még számos egyéb járulékos elemeket is tartalmazhat egy munkaszerződés, pl. próbaidő, versenytilalmi megállapodás vagy titoktartási nyilatkozat. Emellett a munkáltatónak egy tájékoztatót is át kell nyújtania a munkavállalónak a dokumentum mellé, amelyben 15 napon belül informálja többek között a napi munkaidőről, az alapbér melletti egyéb juttatásokról, a munkaköri feladatokról, a munkáltatói jogkör gyakorlójáról vagy a szabadsággal kapcsolatos tudnivalókról.

Változhat a munkaszerződés tartalma, és ha igen, hogyan?

Dr. A.B.: A munkaszerződést mindig írásba kell foglalni. Ha ez elmarad, ugyan a fél érvényesítheti a másikkal szembeni igényét, azonban a munkaszerződés létrejöttének, illetve a munkakör és a munkabér összegének bizonyítása a munkavállalót igen nehéz helyzetbe kényszerítheti. A Dr. Andirkó Ügyvédi Iroda szolgáltatásai között ezért különös figyelmet szentel a munkaviszonnyal kapcsolatos okiratok jogi szempontból megfelelő módon történő megszerkesztésére, valamint az ügyfeleink részére történő hatékony jogi tanácsadására.

Ami a dokumentum tartalmának módosítását illeti, két módon lehetséges a változtatás: az egyik, ha jogszabály változás miatt módosul a munkaszerződés, a másik pedig a közös megegyezéssel történő írásbeli szerződésmódosítás. 

Előbbi esetében, ha a jogszabály változása a dokumentum egy kötelező tartalmi elemét érinti, automatikusan módosul a munkaszerződés is, viszont ilyen esetekben is javaslom a munkaszerződés aktualizálását. Példaként említhető, ha megemelkedik az év elején a minimálbér vagy a garantált bérminimum – az összegnek ugyanis el kell érnie az adott évben jogszabályban meghatározott összeget. 

A másik szituáció, amikor a felek közös megegyezéssel írásban módosítják a szerződésben foglaltakat. Mind a munkavállaló, mind a munkáltató kezdeményezheti a változtatást – amennyiben a másik fél visszautasítja a módosítási javaslatot, úgy az eredeti dokumentumban foglaltak maradnak érvényben. Hangsúlyozom, hogy a fizetésemelés esetén is célszerű közös megegyezéssel módosítani a munkaszerződést, még akkor is, ha ez nyilvánvalóan a munkavállaló javára válik. Fontos megjegyezni, hogy a módosítás visszautasítása nem szolgálhat felmondási indokként.

Végezetül a Munka Törvénykönyve előír olyan eseteket, amikor kötelező módosítani a munkaszerződésen. Ide tartozik a visszatérő munkavállaló munkabérének korrekciója, a várandós és kisgyermekes nő foglalkoztatása abban az esetben, ha a várandósság miatt az eredeti munkakörét nem tudja ellátni, valamint a részmunkaidőre történő áttérés.